Koncept, kuratering og projektledelse af urbane kunstprojekter

Institut for Urban Kunst undersøger byrum og udarbejder design, strategier og kuraterer kunstnere til at samarbejde med arkitekter, entreprenører, virksomheder, byrumsudviklere og kommuner. Vi sikrer inddragelse af borgerne og står som tovholdere gennem hele processen.

Instituttet består af erfarne eksperter indenfor urban kunst, street art, graffiti, vægmalerier, gavlmalerier og implementering af kunst i det offentlige rum.

Fordi

Vægmalerier, street art og urban kunst fylder i stigende grad mere i såvel gadebilledet, som på den internationale kunstscene. I vores byer, har vægmalerier og gadekunst en unik mulighed for at give områder identitet og skabe oplevelsesrigdom gennem billeder, farver og fortællinger.

Kunsten i det offentlige rum kan få os til at gå nye veje eller stoppe op et øjeblik og lade tankerne flyve. Kunsten skaber samtale og profilerer det rum, den skabes i. Værkerne skaber små pusterum i byen gennem øjenhøjde-oplevelser, som går i samspil med arkitekturen.

Proces

Vi arbejder ud fra en klar og gennemtestet proces, som justeres til enkelte projekt. Processen tager udgangspunkt i at skabe en solid forståelse af hvor og hvorfor kunsten skal skabes, for herefter af lave en strategi og sætte de rigtige folk på projektet. Borgerinddragelse skaber lokal forankring og giver input til den designproces som ligger til grund for udførslen af kunstværkerne. Både under og efter projektet sørges der for medie og dokumentation. Processen sluttes af med opfølgning på projektet og værkernes videre liv.

Vi står bag Institut for Urban Kunst

Den daglige ledelse af instituttet varetages af Lars Pedersen og Peter Skensved, mens de enkelte projekter udføres i samarbejde med en bred vifte af kunstnere og samarbejdspartnere.

Kunder og samarbejdspartnere

Byrumsudvikling: Skab unikke oplevelser gennem vægmaleri, gavlmaleri og street Art

Institut for Urban Kunst er dedikeret til at forme og skabe spændende byrum ved at tilføje oplevelsesrigdom og identitet.

 

Vi elsker de finurlige detaljer og de anderledes oplevelser som får os til at se byerne fra nye vinkler. Vi tror på at kunsten i det offentlige rum kan være medvirkende til at vi går nye veje, eller stopper op et øjeblik for at betages, begejstres og forundres.

Kunsten kan dels få os til at tænke nye tanker, men fungerer også som vartegn der er med til at give identitet og en følelse af at netop det sted er noget helt særligt. Kunsten i det offentlige rum skaber oplevelser, vi som mennesker er fælles om.

 

Vores opgave er at bygge bro mellem kunstnere, arkitekter, byrumsudviklere, landskabsarkitekter, ingeniører, offentlige myndigheder, politikkere og andre aktører som arbejder med at forandre det offentlige rum.

 

Vi gennemtænker og udarbejder en kunst-strategi for et område, inden vi finder den helt rigtige kunstner til projektet. Vi inddrager naboer og andre vigtige interessenter og skaffer de nødvendige myndighedsgodkendelser inden maleriet sættes i gang. Under udførslen dokumenterer vi processen gennem foto og video, og samler reaktioner og erfaringer. Når maleriet er færdigt følger vi op med spændende dokumentation og en plan for vedligehold og videreudvikling.

 

Vi udfører alt fra enkeltstående vægmalerier og gavlmalerier til omfattende positive ændringer af områders udseende og image.

Marketing: Kunst, vægmalerier og street art som branding

Institut for Urban Kunst bruger også kunsten i kommercielle sammenhænge og indgår samarbejder med store og små virksomheder og brands. Deres engagement og behov strækker sig fra sponsorater af kunstprojekter, over brandet materiale, til hele kampagner bygget op over den urbane æstetik.

 

Vi lægger vægt på det unikke og håndlavede og hvad enten der er tale om brandet kunst eller decideret reklame, sørger vi for at det er udført med kvalitet og integritet. Arbejdet sker i tråd med klientens overordnede strategi og målsætning således at værket altid passer med brandet og kampagnen.

 

Hvor kunsten ofte kan indeholde flere modsatrettede fortællinger, søger marketingsværkerne at fortælle en skarp og præcis historie

Events: Workshops, festivaller og live maling

Vi er altid friske på at kaste os ud i nye måder at bruge kunst og kreativitet. Det er ligeledes essentielt for os at give energien videre og inspirere folk på alle niveauer til at prøve kræfter med urban kunst, street art og graffiti.

Vi arrangerer graffiti og street-art workshops for både børn og voksne, men vores kunstnere deltager hvert år også i et hav af event fra festivaller til produktlanceringer.

Vi udfører også live malerier til events, konferencer, messer og firmaarrangementer, hvor i kan se værkerne blive skabt.